Löydä oman alasi yritysmessut

Untitled-14

Messujen merkitys markkinointikanavana ja asiakaskontaktien luomisessa on suuri. Tutkimuksen mukaan erilaiset yritysmessut ovat kuudenneksi suuri markkinointikanava ja auttavat luomaan laadukkaita asiakaskontakteja, usein kustannustehokkaammin kuin tavanomaisella myyntityöllä.

Verkostointi on jo kauan ollut päivän sana ja messut tarjoavat jotain erilaista kuin mihin digitaalinen maailma pystyy, nimittäin kohtaamisen kasvokkain. Elämme elämyshakuisessa kulttuurissa, ja messut kokonaisuutena tarjoavat yhteisöllisyyttä, elämyksiä sekä myös tietoa ja bisnestä.

Tämä on messujen suurin vahvuus, nimittäin suora vuorovaikutus palveluja ja tuotteita tarjoavan firman ja potentiaalisten asiakkaiden välillä.

Varmat ja kokeneet mesujärjestäjät

Suomessa on 12 suurta, ammattimaista messujärjestäjää, jotka kattavat koko Suomen. Yhdessä ne muodostavat Messujärjestäjien Unionin, jonka tehtävänä on muun muassa kehittää messujen käyttöä markkinoinnissa. Tämä järjestäytyminen tietysti tukee näiden messujärjestäjien järjestämien messujen turvallisuutta ja lisää luotettavuutta, sillä niiden jakama mediatieto on tarkastettua ja luotettavaa.

Messujärjestäjien Unioniin kuuluvat: Suomen Messut Osuuskunta, Wanha Satama, Tampereen Messut Oy, Lahden Messut Oy, Turun Messukeskus Oy, Jyväskylän Messut Oy, Suomen Asuntomessut Osuuskunta, Pohjois-Suomen Messut r.y., Expomark Oy, Pohjanmaan Expo Oy, Mediapro Messut sekä Easyfairs.

Jokaisella näistä messujärjestäjistä on omat kotisivunsa, joilla kerrotaan tulevista tapahtumista ja messuista ja joissa on kattavat sivut yrityksille, jotka miettivät messuille osallistumista. Ne myös auttavat yrityksiä saamaan kaiken irti messuista, muun muassa Face to Face-messuvalmennusta.

Uudet toimijat

Viidakkorumpu on messujenkin kohdalla hyvä viestijä ja kannattaa kuunnella sitä myös etsittäessä oman alan yritysmessuja. Kokeneilta messukävijöiltä kysyminen kannattaa myös, minkälaisia kokemuksia on kertynyt eri tapahtumista ja minkä henkinen tapahtuma oli kyseessä.

Kannattaa katsastaa myös uudemmat ja pienemmät tapahtumat, sillä vaikka vanhoilla ja suurilla messujärjestäjillä on puolensa, ovat tapahtumat helposti valtavia ja oman yrityksen on helppo hukkua massaan.

Järjestä omat messut

Joskus saattaa olla hyvä olla se toimija, joka kerää muut ympärilleen. Tähän tarvitaan tietenkin hieman enemmän resursseja, suunnittelua ja yhteistyökumppaneita, mutta saattaa olla juuri se ele, jota yrityksesi tarvitsee. Tämä pätee myös niin sanottuihin non-profit -yrityksiin, joiden toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, julkisin varoin tai avustuksilla.

Messut voivat edistää jonkin julkisen tilan tunnettuutta ja edistää varainhankintaa, ne saattavat olla pienen alan sisäiset messut, joissa verkostoituminen ja yhteisten suuntaviivojen selvittäminen ja luominen ovat pääasia, mutta aina ne tuottavat elämyksiä ja auttavat verkostoitumista.